het team

Het team is opgebouwd uit een groep van professioneel opgeleide individuele counselors, groepsbegeleiders, vrijwilligers en stagiaires. Axicure werkt voornamelijk op basis van ervaringsdeskundigen, maar ziet dit als pre, niet als must. Samenwerken is een belangrijk begrip binnen de stichting. Of je nu stagiaire bent, professional of vrijwilliger, samen maken we de stichting tot een succes en ook enkel op die manier zullen we dit in ons werk over kunnen brengen op de mensen die we begeleiden. Er zijn verschillende periodieke teamoverleggen waar het gehele team bij aan mag schuiven. Hier wordt wisselend, dan wel de voortgang van de begeleiding, als van de stichting en onderlinge samenwerking besproken. 

Alle leden van het team zijn voorzien van een geldig BHV certificaat/opleiding.

Om de kwaliteit van het team te waarborgen vindt er bijscholing plaats. Dit gaat in overleg met de raad van bestuur en de raad van toezicht.