de stichting

Stichting Axicure is een non profit organisatie en heeft geen winstoogmerk. Om de continuïteit en kwaliteit van de stichting te waarborgen, vindt er periodiek overleg plaats tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.