ALGEMEEN

Stichting Axicure richt zich op het begeleiden van verslaafde mensen die reeds een verslavingsbehandeling hebben gehad en abstinent willen leven. Het gaat hier om mensen die ondersteuning nodig hebben bij huisvesting en/of het invullen van hun dagelijkse leven. In een stabiele en veilige omgeving begeleiden we bij de dagelijkse gang van zaken op 10 verschillende leefgebieden. Abstinentie is hierbij voor ons het uitgangspunt.

De stichting Axicure is in mei 2017 opgericht door Rob Lubberts en Esther Lubberts met als initiële doel: verslaafde mensen helpen. Mensen die de weg kwijt zijn ten gevolge van hun ziekte en niet meer weten waar ze moeten beginnen met het op de rit krijgen van hun leven of zonder extra hulp blijven terugvallen in gebruik. Verslaving is een psychische chronische ziekte, die levenslang aandacht vereist. Het terugvalpercentage in Nederland voor mensen die reeds behandeling achter de rug hebben, is 99% in het eerste jaar. Door intensieve begeleiding aan te bieden op het gebied van onder andere huisvesting, begeleiding en dagbesteding, kan er een verschil gemaakt worden betreffende dit terugvalpercentage.

Als echtpaar hebben wij meerdere soorten specialismen onder 1 dak op het gebied van verslaving. Wij hebben ervaringsdeskundigheid aan de kant van de verslaafde en ervaringsdeskundigheid aan de kant van het systeem (naasten), gecombineerd met een gedegen opleiding om als professionals te kunnen functioneren.


Missie

Stichting Axicure biedt hulp aan verslaafden in herstel met als doel het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid met langdurige abstinentie. Er moet voor iedere verslaafde in herstel een safehouseplek beschikbaar zijn.

Visie

Door het faciliteren en begeleiden in een veilige en gestructureerde omgeving van mensen die zich bereid tonen om te werken aan hun verslaving, is de kans groter dat men abstinent blijft en is men beter toegerust op deelname aan de maatschappij.