het idee

Het idee om als echtpaar een stichting op te zetten om mensen met de ziekte verslaving te gaan helpen, speelt al sinds 2012 en is door eigen ervaring en uit een idealistisch oogpunt ontstaan. Wij zijn beide ervaringsdeskundig op dat gebied (verslaving en de partner van) en in die tijd ook samen door dit proces gegaan. Door de afgelopen jaren te werken aan ons eigen herstel, werd ons beeld steeds helderder van wat we wilden en wat er nodig is. Doordat er de mogelijkheid ontstond om aan huis te kunnen gaan werken, hebben we ervoor gekozen samen de opleiding Elsden Addiction Counseling (EAC 1 en 2) te gaan volgen, nog niet wetende welke richting de stichting op zou moeten gaan. Gedurende de training zijn wij met mensen in contact gekomen, die met ons brainstormden over mogelijkheden. Samen bestudeerden we wat er nodig was op dit gebied. Ook vanuit onze eigen omgeving kwam sterk naar voren dat er in het oosten van het land een ernstige behoefte is aan terugvalpreventie (nazorg, huisvesting en intensieve begeleiding), voor zowel de verslaafde als het systeem (de direct naasten).

Samengevat bieden wij het volgende:

1.Intensieve begeleiding i.c.m. ambulant begeleid wonen na afronding verslavingsbehandeling               

2.Intensieve begeleiding i.c.m. ambulant begeleid wonen tijdens abstinentie gerichte ambulante verslavingsbehandeling                          

3.Intensieve begeleiding zonder ambulant begeleid wonen na afronding verslavingsbehandeling
Door onze karaktereigenschappen hebben wij samen de perfecte combinatie gevonden tussen zakelijke benadering en emotionele omgang. Dit maakt dat wij op alle gebieden ondersteuning kunnen bieden samen met de mensen waarmee we werken. Wij voelen ons dankbaar dat we op het juiste moment in elkaars leven kwamen en dit proces samen hebben doorgemaakt. Die dankbaarheid maakt, dat wij iets terug willen geven aan de maatschappij. Wij snappen uit eigen ervaring waar iemand in zijn proces staat en kunnen daarom, naast onze opleidingen, het juiste traject gaan volgen met deze mensen. Wij zijn positief ingesteld en weten dit op een enthousiaste manier over te brengen, waardoor we mensen kunnen motiveren te werken aan hun herstel en alles wat daarbij nodig is, zelfs de dingen die ze soms niet leuk vinden om te doen.