12 stappen Programma

Het 12-stappenprogramma is een onafhankelijk programma waarmee de deelnemers herstel nastreven van de gevolgen van een verslaving, een dwangmatigheid of een andere schadelijke invloed op het persoonlijk leven, met behulp van de Twaalf Stappen.

Het stappenprogramma is een bewezen programma dat is overgewaaid uit Amerika en vormt een snel groeiende gemeenschap van mensen in herstel. De kracht zit hem vooral in de mogelijkheid jezelf onder de loep te nemen en hierdoor inzichten te krijgen in je leven. Het programma geeft je handvatten om het zonder middelen te gaan doen. Persoonlijke groei is het logische gevolg. 

Door het delen van ervaringen en het doorgeven hiervan, steunen mensen die al langer in het programma zitten de nieuwkomers.

Herstel wordt voor niets ontvangen, maar moet wel worden onderhouden en doorgegeven. Het programma biedt een eigen oplossing voor de problemen van de deelnemers en is voor velen, na allerlei andere methoden, de oplossing gebleken om op langere termijn clean te blijven. Tijdens het werken aan de 12-stappen erken ken je in de eerste stap dat je verslaafd bent en ga je vervolgens met behulp van een sponsor (iemand langer in herstel) werken aan de overige stappen.

Het is bovenal een programma van eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid.

Om deel te kunnen nemen in het programma wat Axicure biedt, is openstaan voor en meewerken aan deze methodiek een vereiste. Los van de methodiek die is aangeleerd in de kliniek/verslavingszorg.