Verwachtingen

Axicure biedt een totaalpakket voor jou als verslaafde in herstel. Je komt vrijwillig bij ons binnen en bent vrij om te gaan als je dat wilt. Wel verwachten we commitment van je als je je verbindt aan ons programma. Axicure is er enkel voor mensen die zich bereid tonen te werken aan het leiden van een zelfstandig leven, waarbij abstinentie voorop staat. Je tekent de huisregels en komt je afspraken na. Je bent serieus bereid aan je herstel te werken.

Tevens verwachten wij van elke deelnemer dat hij/zij 3 meetings per week bezoekt. Meetings zijn bijeenkomsten waar verslaafde mensen bijeen komen om over hun verslaving maar voornamelijk over hun herstel te praten, vanuit hoop en moed. Wij bieden op eigen locatie in Epse 1 speakermeeting aan, de andere zullen (onder begeleiding) ergens anders bezocht moeten worden. Hiervoor heeft de stichting een overzicht gemaakt van alle beschikbare meetings in de buurt.

Enkele voorbeelden waar je akkoord mee bent als je je aan ons verbindt:

  • Deelname aan het ochtendprogramma en weekprogramma.

  • Deelname aan dagbesteding.

  • Het naleven van de huisregels.

  • Binnen de eerste 6 weken dagbesteding van betaald werk, vrijwilligerswerk of scholing.

  • Eigen vervoer en telefoon.

  • De dagbeschouwing (stap 10) dagelijks voor 22.00 uur per mail aanleveren in bestemde mailbox. 

  • Deelname aan huisgroepen: het bespreekbaar houden van de verslavingsproblematiek en de daaruit voortvloeiende problemen. Deze aandachtspunten meenemen in het herstelproces en re-integratietraject.

  • Er is minimaal twee keer per week individueel overleg met je persoonlijk begeleider.

  • Openheid en eerlijkheid is een vereiste.