huisregels

Iedere persoon die woont in een van onze safehouses zit daar op vrijwillige basis. Vrijwillig staat niet voor vrijblijvend. De regels die gelden in en om het huis en met betrekking tot het programma wat wij bieden, worden vooraf aan de client duidelijk gemaakt en voor akkoord getekend. Van deze regels wordt niet afgeweken.

De huisregels zijn:

 • Gebruik of bezit van alcohol en/of drugs is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het programma en het safehouse.

 • Alleen openlijke of subtiele intimidatie of geweldpleging leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het programma en uit het safehouse.

 • Het bezit en/of gebruik van wapens is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het programma en uit het safehouse.

 • Men respecteert elkaars privacy en heeft uitsluitend toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes en het eigen slaapvertrek.

 • Het gebruik van medicijnen anders dan op doktersvoorschrift is niet toegestaan.

 • Het gebruik van prestatie verbeterende middelen (zoals bijvoorbeeld eiwitten, creatine, anabolen) zijn niet toegestaan.

 • Men is verplicht mee te werken aan drank en/of drugstests die steekproefsgewijs of bij verdenking worden afgenomen.

 • Het is niet toegestaan om veranderingen of decoratie in of aan de woning aan te brengen. Voor alle benodigde veranderingen neemt men eerst contact op met de begeleider.

 • Bezoek is alleen toegestaan met toestemming van de begeleider en tot 22.00 uur.

 • Het is zonder toestemming van de begeleider niet toegestaan buiten het safehouse te overnachten.

 • Roken in huis is niet toegestaan. Roken rond het huis mag niet tot overlast leiden. (lawaai en sigarettenpeuken)

 • Men moet bereikbaar zijn, als je de telefoon niet kan opnemen moet er een boodschap ingesproken kunnen worden waarop een reactie wordt verwacht binnen redelijke tijd. (2/3 uur)

 • Geluidshinder is niet toegestaan. Vuistregel hierbij is dat geluid buiten de ruimte waarin het wordt geproduceerd niet hoorbaar mag zijn.

 • Huishouden: iedere bewoner is verantwoordelijk voor de afwas, direct na het eten. Slaapvertrekken dienen te allen tijden schoon en opgeruimd te zijn. Voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke vertrekken wordt wekelijks een rooster gemaakt. Het opruimen en schoonhouden van de vertrekken is de verantwoording van een ieder.

 • Het is de bewoners toegestaan gebruik te maken van de gemeenschappelijke voorzieningen als was-, droog- en strijkgelegenheid op voorwaarde dat deze netjes worden behandeld. Defecten als gevolg van misbruik zullen op kosten van de bewoner worden gerepareerd. Voorkom energieverspilling. Laat water niet onnodig stromen en lichten niet onnodig branden.

 • Het is niet toegestaan in de slaapvertrekken te eten of te drinken m.u.v. water. Eetgerei en glazen zijn niet toegestaan op de eigen kamers.

 • Het is niet toegestaan om in bed te liggen met je laptop.

 • Op de dag-planning dien je netjes aangekleed en verzorgd te verschijnen. Joggingbroeken en sportkleding zijn niet toegestaan. Ook dien je voor de dag-planning te hebben ontbeten m. u. v. vrijdag.

 • Internet: ieder huis beschikt over een internetvoorziening. Men kan met een eigen laptop toegang krijgen tot deze voorziening of gebruik maken van de computer die in huis aanwezig is. Bij misbruik (bezoeken paysites, internetgokken, downloaden grote bestanden, enzovoort) zal de toegang ontzegd worden.

 • Alle persoonlijke eigendommen die niet behoren tot de inventaris van het safehouse vallen onder de verantwoordelijkheid van de bewoner en dienen overeenkomstig verzekerd te zijn. Ook voor afdoende verzekering van eventuele voertuigen dient men zelf zorg te dragen. Axicure neemt geen verantwoording voor privé-eigendommen.

 • De programmaonderdelen zijn verplicht en de aanvangstijden strikt. Je dient op tijd aanwezig te zijn en klaar om actief aan het programma deel te nemen.

 • Overtreding van de huisregels kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van het programma en verwijdering uit het huis.

 • Het kan zijn dat arbeids- of andere omstandigheden het strikt opvolgen van de huisregels lastig maakt. Overleg in dat geval met je begeleider. Afwijkingen van de huisregels zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de begeleider.

 • Aanvragen voor toestemming om elders te verblijven en/of afspraken voor uitjes dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden ingediend.

 • Huismeetings bijwonen is verplicht.

 • Binnen 6 weken na aankomst in het Safehouse beschik je over een nuttige dagbesteding.

 • Je gaat serieus werken aan je stappen met een sponsor. Je dient binnen 6 weken na aanvang van het programma een sponsor te hebben gevonden.

 • Alle bewoners wonen ieder week minimaal drie 12-stappenmeetings bij.

 • Het dragen van andermans kleding, (uit-)lenen van persoonlijke eigendommen, geld en eventuele voertuigen is niet toegestaan.

 • Seksueel materiaal is verboden.

 • Andere personen dan kamergenoten zijn niet in je slaapkamer toegestaan. Seksuele contacten buiten je de eigen relatie zijn niet toegestaan. Intieme relaties met mede-cliënten zijn niet toegestaan.

 • Je respecteert elkaars privacy.

 • Een medische aandoening en/of letsel wordt direct onder de aandacht gebracht.

Redenen voor onmiddellijke beëindiging van het verblijf

 1. Het bezit van alcohol, drugs of wapens.

 2. Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

 3. Roken in huis.

 4. Iemand die onder invloed is toelaten tot het huis.

 5. Bedreigingen zowel verbaal of fysiek, daden van geweld, vechten.

 6. Liegen, op papier of mondeling, stelen en andere criminele activiteiten.

 7. Het niet naleven van de huisregels kan reden zijn voor 'ontslag'.

 8. Het weigeren van een urinecontrole bij verdenking van gebruik van alcohol en/of drugs. Weigering hiervan staat gelijk aan een schuldbekentenis.

Bij ontslag

 • Bij ontslag heb je 45 minuten om onder begeleiding je spullen te pakken en het pand te verlaten.

 • Zullen alle begeleiders en deelnemers direct op de hoogte gesteld worden.

 • Persoonlijke eigendommen dien je direct mee te nemen, als je ze laat staan zullen ze worden opgeslagen voor een max van 3 maanden. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.