Algemeen

Stichting Axicure beschikt over 3 geschikte locaties, welke als safehouse dienen. Dit in samenwerking met woningbouwverenigingen, makelaars en de gemeente Deventer.

De mogelijkheid is er dan bij ons, om gebruik te maken van een safehouse. Dit is een veilige woonomgeving waarbinnen begeleiding wordt gegeven met de focus op een clean en zelfstandig leven en reïntegratie binnen de samenleving, er is geen permanent toezicht, er wordt van de bewoners verwacht dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Wel zijn er wekelijkse onverwachte huiscontroles en urinecontroles om de veiligheid van de bewoners te waarborgen.

Deze sober living huizen zullen centraal in Deventer staan, zodat men zonder problemen gebruik kan maken van bijv. openbaar vervoer, meetings kan bezoeken en boodschappen kan doen. Men woont per woning met 3 tot 5 personen in 1 huis. Iedereen heeft zijn eigen slaapkamer, voorzien van bed, kast en bureau. Er is een gedeelde woonkamer, keuken, badkamer en toilet. De woning is volledig gemeubileerd en voorzien van alle noodzakelijke middelen zoals wifi, computer, tv, koelkast, wasmachine, e.d.

Er is 24/7 beschikbare telefonische begeleiding bij incidenten. En mocht het nodig zijn dat er iemand komt, kunnen we binnen een kwartier aanwezig zijn.

In alle huizen geldt een zero tolerance beleid op gebruik. Voor alle huizen gelden strikte huisregels waar niet vanaf geweken kan worden, dit mede om overlast te voorkomen en om in huis de sereniteit te bewaren.

De verblijfsduur in de huizen is 1 jaar na het afsluiten van de abstinentie gerichte verslavingsbehandeling.