kosten

Tijdens de aanmelding van de behandelaar uit de verslavingskliniek, kan er direct een traject gestart worden om te kijken of men in aanmerking komt om vanuit de WMO Deventer begeleiding al dan niet met huisvesting te krijgen. De gemeente Deventer financiert deze begeleiding en eventuele huisvesting vanuit de WMO zorg in natura waarbij het een vereiste is om al woonachtig te zijn in Deventer. Om via deze weg bij ons in te stromen, hebben wij een samenwerkingsverband met de sociale teams uit Deventer, waar je wordt aangemeld. Zij bekijken in eerste instantie of er mogelijkheden zijn. Bij deze vorm van financiering geldt een eigen bijdrage per maand gebasseerd op je inkomen. Bij het bieden van huisvesting geldt er naast deze eigen bijdrage voor de gemeente Deventer ook nog een zelfstandige eigen bijdrage vanuit Stichting Axicure van € 295,- per maand. Deze laatste eigen bijdrage is niet van toepassing voor clienten die alleen gebruik maken van begeleding, zonder safehouse.

Mocht men niet in de gemeente Deventer woonachtig zijn, kan via de gemeente waar men woonachtig is, kijken welke mogelijkheden er zijn via de WMO om in te stromen in het safehouse of het programma. Mochten hier geen mogelijkheden toe zijn, kan men op basis van een PGB instromen. Hiervoor is een CIZ indicatie nodig.  

Naast bovengenoemde mogelijkheden, is het ook mogelijk een particulier traject te volgen. De kosten komen dan voor eigen rekening. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de kosten in kaart gebracht worden.