algemeen

Aanmelding geschiedt op indicatie van de behandelaar in de verslavingskliniek waar de persoon behandeld wordt. We maken onderscheid tussen 2 vormen van begeleiding, inclusief en exclusief safehouse. Afhankelijk hiervan volgt een volgend traject:

Begeleiding inclusief safehouse op basis van WMO (gemeente Deventer)

 • Cliënt meldt zich (minimaal 4 weken voor mogelijke instroom) bij Axicure

 • Axicure stuurt toestemmingsverklaring naar de client en deze wordt ingevuld teruggestuurd

 • Axicure stuurt de aanmelding met deze informatie door naar de sociale wijkteams in Deventer

 • Het sociale wijkteam plant gesprek met client in Deventer

 • Het sociale wijkteam beoordeelt of client in aanmerking komt voor plaatsing

 • Na deze doorverwijzing zal er een kennismaking en intake bij Axicure komen

 • Client wordt ingeschreven op woonadres van het safehouse in Deventer op datum van instroom


Begeleiding inclusief safehouse op basis van PGB (SVB, mensen buiten gemeente Deventer)

 • Cliënt meldt zich (minimaal 4 weken voor mogelijke instroom) bij Axicure

 • Gekeken wordt in samenspraak met hoofdbehandelaar of client een CIZ indicatie heeft en recht op een PGB

 • Is dit aan de orde zal er een kennismaking en intake bij Axicure gepland worden en een plan van aanpak gemaakt worden

 • Client wordt ingeschreven op woonadres van het safehouse in Deventer op datum van instroom

Axicure streeft er naar mensen na behandeling en aanmelding, vanuit de kliniek of van het vliegveld op te halen.


Begeleiding exclusief safehouse op basis van WMO (gemeente Deventer)

 • Client meldt zich (minimaal 4 weken voor mogelijke instroom) bij Axicure

 • Axicure stuurt toestemmingsverklaring naar cliënt en cliënt stuurt deze ingevuld terug

 • Axicure stuurt de aanmelding met deze informatie door naar de sociale wijkteams in Deventer

 • Het sociale wijkteam plant gesprek met client in Deventer

 • Het sociale wijkteam beoordeelt of client in aanmerking komt voor plaatsing

 • Na deze doorverwijzing zal er een kennismaking en intake bij Axicure komen

 • Client start wannneer de verslavingsbehandeling eindigd


Begeleiding exclusief safehouse op basis van PGB (SVB, mensen buiten gemeente Deventer)

 • Cliënt meldt zich (minimaal 4 weken voor mogelijke instroom) bij Axicure

 • Gekeken wordt in samenspraak met hoofdbehandelaar of client een CIZ indicatie heeft en recht op een PGB

 • Is dit aan de orde zal er een kennismaking en intake bij Axicure gepland worden en een plan van aanpak gemaakt worden

 • Client start wannneer de verslavingsbehandeling eindigd

Is client niet woonachtig in Deventer maar wil wel graag via de WMO instromen zal er contact gelegd moeten worden met de gemeente waar client woonachtig is, welke mogelijkheden hiertoe zijn. In principe werkt de gemeente Deventer alleen via de WMO, zorg in natura, als het om Deventenaren gaat.


Toelatingsvoorwaarden

Bij toekenning van een plaats in het safehouse of programma bij Stichting Axicure wordt deze gereserveerd. Men dient binnen 7 dagen na toekenning een deposit van €295,00 te voldoen bij plaatsing in het safehouse. Dit bedrag wordt verrekend bij het succesvol afsluiten van het programma. In geval van een no-show of vroegtijdig afbreken van het programma vervalt deze deposit aan stichting Axicure.

Om toegelaten te worden tot het Stichting Axicure safehouse programma moet men:

 • Clean en sober zijn

 • Een verwijzing hebben van een verslavingskliniek of instelling/ een CIZ indicatie hebben

 • Een handgeschreven motivatiebrief toevoegen

 • Zich committeren aan het programma en de regels van Stichting Axicure

 • Zich verbinden aan den minimum verblijf van 90 dagen in een safehouse

 • Een regulier inkomen hebben of kunnen krijgen

 • De zelfstandige eigen bijdrage ad € 295,00 vooraf, aan het begin van elke maand voldoen

 • Ingeschreven staan in de gemeente Deventer of ingeschreven kunnen worden (afhankelijk van PGB)

 • Meewerken aan het verkrijgen en behouden van het uit WMO-voorvloeiende zorg in natura of PGB

In geval van WMO aanvraag door derde, bereid zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn te voldoen

Om toegelaten te worden tot het Stichting Axicure programma zonder safehouse moet men:

 • Clean en sober zijn

 • Een verwijzing hebben van een verslavingskliniek of instelling/ een CIZ indicatie hebben

 • Een handgeschreven motivatiebrief toevoegen

 • Zich committeren aan het programma en de regels van Stichting Axicure

 • Een regulier inkomen hebben of kunnen krijgen

 • Meewerken aan het verkrijgen en behouden van het uit WMO-voorvloeiende zorg in natura of PGB