samenwerkingspartners

Axicure heeft een nauwe samenwerking met o.a: The final step, Stichting Nova House, Zero & Sano, Tactus verslavingszorg, Yes we can clinics, Castle Craig.

Vaak is er bij verslaving sprake van onderliggende problematiek. Deze problematiek kan pas behandeld worden als het gebruik gestopt is. In de kliniek is hier soms al aandacht voor maar niet altijd. In zo'n geval is het noodzakelijk dat iemand naast het traject bij ons nog een ander traject volgt, om ook voor deze onderliggende problematiek handvaten te krijgen. Om hier ook de juiste begeleiding bij te kunnen geven beschikken we over een groot netwerk van specialisten: Trauma therapeuten/EMDR–psychotherapeuten en psychologen, psychiater, artsen en gecertificeerde counselors. Mocht bij aanmelding blijken dat hier gebruik van gemaakt moet worden, zal hier direct actie op volgen.