fasering Safehouse

Fase 0: instroom- en landingsfase (2 weken)

UC test, kennismakingsgesprek begeleider, zelfhulpgroepen (sponsor, stappenwerk), Axicure programma intensief, niet buiten safehouse slapen, uitkering/financiën regelen, opstart PGB, in kaart brengen hulpvraag familie.

Fase 1: oriëntatie en realisatie (3,5 maand)

Vrijwilligerswerk/dagbesteding, financiën, Axicure programma intensief, zelfhulpgroepen (sponsor, stappenwerk). Realisatie: PGB definitief. Begeleidingsplan gereed binnen 1 maand na binnenkomst. 1e evaluatie.

Fase 2: realisatie (3 maanden)

Concreet plan, administratie en financiën, werk / opleiding, CV, zelfstandiger gaan leven. Voortgang vrijwilligerswerk/dagbesteding, Axicure programma intensief, zelfhulpgroepen (sponsor, stappenwerk). 2e evaluatie.

Fase 3: oriëntatie en realisatie (2,5 maand)

Oriëntatie eigen plek, zelfstandiger wonen binnen Axicure (intensiviteit groepsproces in huis wordt minder), werk/opleiding, Axicure programma minder intensief, zelfhulpgroepen (sponsor, stappenwerk). 3e evaluatie.

Fase 4: Overgangsfase (1,5 maand)

Vervolg realisatie fase 3, gericht op definitieve uitstroom en/of meer ambulante zorg, zelfhulpgroepen (sponsor, stappenwerk). Minimale deelname Axicure programma.

Fase 5: Uitstroom en afrondingsfase (1 maand)

Stap naar eigen plek, werk/opleiding, zelfhulpgroepen (sponsor, stappenwerk), afscheidsfeest. Eindevaluatie.