Steungroep

Periodiek is er de mogelijkheid om in de groepsruimte in Epse de steungroep bij te wonen. Deze wordt op zaterdagochtend van 1000u-1200u verzorgd. Dit betreft een vrije inloop voor mensen die te maken hebben met verslaving in hun omgeving en hier met lotgenoten over willen praten. De bijeenkomst heeft een vaste structuur en is toegankelijk voor iedereen, ook familie buiten het programma van Axicure. De nadruk ligt op het steunende effect ten gevolge van ervaringen, het uitwisselen van ideeen en geven van hoop en moed.

Deze steungroep wordt voorgezeten door Rob Lubberts, ervaringsdeskundig op het gebied van partner van een verslaafde en Esther Lubberts, verslaafde in herstel

De eerstvolgende steungroepbijeenkomst is zaterdag 7 september a.s.