algemeen

Familiebetrokkenheid is een van de kenmerken van het 12 stappen model. De verslaving raakt niet alleen de verslaafde maar ook het systeem rondom de verslaafde. Door alleen de verslaafde te begeleiden, blijft het systeem achter in de begeleiding en groeien zij niet mee. Hierdoor bestaat de kans dat zij blijven hangen in het verleden en de band niet hersteld kan worden. Vandaar dat er binnen de stichting ook aandacht is voor de naasten. Daarnaast is gebleken dat wanneer iemand een verslavingsbehandeling afrond, er nog de nodige scherven liggen bij de naasten, die inmiddels door de persoon zelf zijn opgeruimd, maar waarbij voor de familie nog geen aandacht is geweest. De familie en naasten verdienen hierin evenveel aandacht en begeleiding bij het verwerkingsproces.