Na de kliniek gaat je herstel proces verder en is er niet altijd de mogelijkheid om terug te keren naar huis. Je hebt behoefte aan een veilige leefomgeving en ondersteuning voor het opnieuw invullen van je dagelijkse “cleane” leven en dat je een goede basis krijgt om weer deel te nemen in de maatschappij.

In een veilige omgeving begeleiden we bij het aanleren van noodzakelijke vaardigheden op 10 verschillende leefgebieden, zoals persoonlijke verzorging, het plannen en uitvoeren van dagelijkse zaken zoals boodschappen en het bereiden van maaltijden. Ook kan je van ons ondersteuning verwachten bij het leren plannen en beheren van je agenda en het organiseren van je financiën.

Ook helpen we jou bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of een nieuwe opleiding. En zo nodig bieden we hulp bij justitiële of financiële problemen en het voeren van belangrijke gesprekken

De betrokkenheid vanuit Axicure is groot. Wij werken met een team van professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ons uitgangspunt is abstinentie en wij werken volgens het Minnesota-model (12 stappenprogramma).

We stimuleren je vanuit Axicure ook om aan de hand van het 12 stappen-programma een netwerk op te bouwen bij zelfhulpgroepen.

Daarnaast heeft Axicure aandacht voor de naasten van de herstellende verslaafde door het verzorgen van steungroepavonden. Tijdens deze avonden ligt de focus op de naaste van de verslaafde. Zij krijgen daardoor hulp om aan zichzelf te werken en hun grenzen aan te geven

Dit alles zorgt er voor dat Axicure veel meer is dan gewoon een safehouse. Het is de veilige basis voor een verder herstel.

Je krijgt ondersteuning in de volgende 10 leefgebieden:

  1. Huisvesting

  2. Financiën

  3. Sociaal functioneren

  4. Psychisch functioneren

  5. Zingeving

  6. Lichamelijk functioneren

  7. Praktisch functioneren

  8. Dagbesteding

  9. Persoonlijke verzorging

  10. Herstel

Naast het individuele traject krijgt een ieder een gezamenlijk programma aangeboden wat bestaat uit dagbesteding en groepsbegeleiding. De intensiviteit van dit programma is afhankelijk van waar men zit in het traject.Missie

Stichting Axicure biedt hulp aan verslaafden in herstel met als doel het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid met langdurige abstinentie. Er moet voor iedere verslaafde in herstel een safehouseplek beschikbaar zijn.Visie

Door het faciliteren en begeleiden in een veilige en gestructureerde omgeving van mensen die zich bereid tonen om te werken aan hun verslaving, is de kans groter dat men abstinent blijft en is men beter toegerust op deelname aan de maatschappij.Eisen

Alle medewerkers zijn op de hoogte van de missie en visie van stichting Axicure. Jaarlijks worden missie en visie geagendeerd en besproken met de medewerkers en in de notulen vastgelegd.

Alle (toekomstige) deelnemers zijn op de hoogte van de missie en de visie van Stichting Axicure. Iedere deelnemer ontvangt in de welkomstmap een formulier waarin de missie en de visie van stichting Axicure helder wordt gecommuniceerd.